INTEGRITETSPOLICY

GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN HAR DU GODKÄNT INSAMLING, ANVÄNDNING OCH ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR HANTERING SÅ SOM BESKRIVITS I DENNA INTEGRITETSPOLICY.

Boende inom Europeiska Unionen: För att följa kraven från den Europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR) gällande våra Europeiska kunder, kommer denna Integritetspolicy att klargöra den juridiska grund på vilken vårt hanterande av dina personuppgifter vilar, samt övrig information som krävs enligt GDPR.

DEL 1 – VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?

Vi samlar in dina Personuppgifter på flera olika sätt och för olika syften, bland annat:

När du köper någonting i vår butik samlar vi in personuppgifter så som namn, adress och e-post, som en del av köp- och sälj-processen.

När du surfar på vår Webbplats kommer vi automatiskt att motta information om din dators internetprotokoll (IP)-adress. Denna förser oss med information som berättar om din webbläsare och ditt operativsystem.

Marknadsföring via e-post (i förekommande fall där detta är tillåtet enligt lag): Med ditt godkännande, och om detta är lagligt i det lagrum där du befinner dig, kan vi, inom de tidsramar som anges i lagen, skicka e-post om vår Webbplats, nya produkter, tjänster och uppdateringar. Med ”godkännande” menar vi uttryckligt och bevisligt godkännande från dig. Ett godkännande att skicka reklam- eller marknadsföringsmail till dig kan ske på följande grunder då vi bedömer att vi har ett aktivt, gemensamt, affärsintresse eller på direkt fråga från dig:

 • När du anger din e-postadress på vår Webbplats, utan att ange att du inte vill ta emot meddelanden från oss.
 • När du anger din e-postadress som en del av ett försök till beställning, eller beställning av en produkt eller tjänst från oss, utan att ange att du inte vill ta emot några meddelanden från oss.
 • När du anger din e-postadress som en del av en lämnad kundvagn, utan att samtidigt ange att du inte vill ta emot meddelanden från oss.
 • När du anger din e-postadress som del av deltagande i tävlingar, evenemang eller undersökningar genomförda av oss, och där vi har informerat dig att vi önskar sända dig marknadsföringsmaterial.
 • När du prenumererar på vårt nyhetsbrev via formuläret på vår Webbplats.
 • Alla gånger som du fyller i ett formulär kommer du visas en ruta där du kan kryssa i att du vill bli kontaktad via e-post. Under förutsättning att rutan inte är ifylld från början och att vi informerar dig om att dessa meddelanden kommer innehålla reklam.

All reklam via e-post kommer innehålla ett meddelande om att du kan avsluta prenumerationen, utan extra kostnad. All reklam via e-post kommer innehålla en klickbar länk, på väl synlig plats, som avslutar prenumerationen. När du har valt att avbryta din prenumeration kommer vi omedelbart sluta skicka meddelanden till dig.

Vi kan komma att använda dina personuppgifter, inklusive men inte begränsat till ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och andra relevanta uppgifter som krävs för att genomföra affärer, förbättra våra webbplatser, utveckla nya produkter och tjänster, förse dig med information och support, för att bättre förstå dina behov och intressen, för att personanpassa kommunikation och marknadsföring, för att uppfylla kontraktuella åtaganden och för att erbjuda dig en allmänt bättre upplevelse. Exempelvis kan vi använda dina personuppgifter, inklusive din e-postadress för att:

 • Kommunicera, interagera och förbättra vårt förhållande till dig;
 • Anpassa innehåll, produkter och tjänster som vi erbjuder dig;
 • Kontakta dig med information om oss och våra samarbetspartners;
 • Hantera, uppfylla och följa upp transaktioner och förfrågningar gällande produkter, tjänster, support och information;
 • Verifiera din rätt att delta i, och använda våra tjänster;
 • Genomföra marknadsundersökningar och analyser;
 • Mäta, analysera och förbättra våra produkter och tjänster, effektivisera vår webbplats, vår marknadsföring och våra reklammeddelanden.
 • Uppfylla juridiska krav;
 • Ge riktade erbjudanden, inklusive användandet av ominriktningsteknik;
 • Skicka marknadsföringsmaterial, exempelvis via e-post, inklusive vårt nyhetsbrev, och för att meddela dig om nya produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig;
 • Avskräcka, upptäcka och förhindra bedrägerier och andra olagliga aktiviteter; eller
 • Informera dig om nya tjänster, lanseringar, kommande evenemang och förändringar i våra Användarvillkor eller vår Integritetspolicy.

Du kan hantera ditt mottagande av marknadsföring och andra meddelanden som inte innehåller information om transaktioner, genom att klicka på länken ”avsluta prenumeration” längst ner i vår marknadsföring och andra meddelanden. Om du vid något tillfälle inte längre vill motta några e-postmeddelanden eller nyhetsbrev kan du även avsluta prenumerationen genom att skicka e-post till support@trendytechmedia.com, genom att följa instruktionerna i e-postmeddelandet eller nyhetsbrevet, eller genom att skicka ett brev till vår Kundtjänst på följande adress: TVRadius Postbus 202, 6670AE Zetten, The Netherlands.

Begäran om att avsluta prenumerationen kommer att behandlas omedelbart. Du kommer inte kunna avstå från all delning av information. Information kommer fortfarande delas med kreditkortsföretag i anslutning till de beställningar du gör från oss. Även om vi erbjuder visst mått av kontroll över marknadsföringskommunikation, kommer vissa meddelanden om transaktioner, information gällande vårt förhållande och meddelanden som krävs enligt lag inte att påverkas av detta.

Vi förbehåller oss rätten att lämna ut alla personuppgifter som du lämnat till oss till brottsbekämpande myndigheter eller andra typer av myndighetspersoner efter att vi, enligt eget övervägande, bedömt detta som nödvändigt för att följa gällande lag, samt efter förfrågan från statliga myndigheter.

Vi kommer förmoda att alla besökare och användare av vår webbplats är bekanta med detta dokument och godkänner dess innehåll. Om någon inte godkänner denna Integritetspolicy, ska dessa avhålla sig från att använda webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Integritetspolicy om detta blir nödvändigt.

All information som lagras på webbplatsen behandlas som om den vore konfidentiell. All information lagras säkert och kan enbart utnyttjas av auktoriserad personal. Vi implementerar och upprätthåller lämpliga tekniska, säkerhetsmässiga och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifter mot icke auktoriserad, eller olaglig, hantering och användning, samt skyddar mot oavsiktlig förlust, förstörelse, skada, stöld eller avslöjande.

DEL 2 – MEDDELANDE SOM BASIS

Hur får ni mitt medgivande?

När du lämnar personuppgifter för att genomföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, lägga en beställning, ordna med leverans eller retur av ett köp, så godkänner du att vi samlar in dina personuppgifter och därefter enbart använder dem i detta specifika syfte.

Om vi ber om dina personuppgifter av ett annat skäl kommer vi antingen direkt be dig om ett uttryckligt godkännande, eller ge dig möjligheten att säga nej.

Hur drar jag tillbaka mitt medgivande?

Efter att du valt att gå med, och du sedan ångrar dig, kan du återkalla ditt medgivande så att vi inte längre kan kontakta dig utan att det för den skull påverkar hanteringen av de uppgifter du lämnade innan du återtog medgivandet. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande genom att kontakta oss via e-post på support@trendytechmedia.com, genom att följa instruktionerna i e-postmeddelandet eller nyhetsbrevet, eller genom att skicka ett brev till vår Kundtjänst på adressen TVRadius Postbus 202, 6670AE Zetten, The Netherlands. Du kommer dock inte kunna avsäga dig all hantering, så som information som delas med kreditkortsföretag i anslutning till köp av produkter eller tjänster från oss. Vissa meddelanden om transaktioner, information gällande vårt förhållande och meddelanden som krävs enligt lag inte att påverkas av detta val. Beroende på vilken tjänst du använder kan insamlandet och användandet av dina Personuppgifter vara nödvändiga för tjänstens funktion.

Vi samlar in, och hanterar, dina Personuppgifter av en rad olika anledningar som räknas upp i denna Integritetspolicy. I vissa fall krävs inget separat godkännande, som:

 1. För att uppfylla våra kontraktuella skyldigheter till dig;
 2. För att uppfylla juridiska skyldigheter eller för att följa gällande lagar, regelverk, domstolsbeslut, eller andra juridiska åtaganden, eller för att hjälpa till vid utredningar; eller
 3. På juridisk basis, för att administrera vårt företag och erbjuda tjänsterna, utanför de kontraktuella skyldigheter vi har gentemot dig, för företagets ”giltiga intressen”, för att leva upp till gällande lag – förutom i de fall där denna övertrumfas av intressen, eller fundamentala rättigheter och friheter som står under Personuppgiftskyddet.

Du kan, när som helst, begära att ändra, uppdatera, få tillgång till eller radera din information genom att skicka e-post till oss på support@trendytechmedia.com. Vi kommer då, omedelbart efter mottagandet av ditt meddelande, att radera dina Personuppgifter från vårt arkiv och, efter att vi genomfört samtliga transaktioner, följa dina önskemål och radera kvarvarande Personuppgifter. Vi kommer inte behålla några uppgifter längre än vad som krävs för att uppfylla syftet med varför dessa samlades in, eller vad som lagligen krävs. Du kan begära att få ut en kopia av alla personuppgifter, i elektroniskt format, utan extra kostnad. Du kan begära att alla Personuppgifter överlämnas i ett vanligt förekommande, och maskinläsligt, format och så snart du mottagit dessa har du rätt att överlämna dem till ett annat företag.

DEL 3 – LÄMNA UT UPPGIFTER

Vi kan komma att lämna ut dina Personuppgifter i de syften som angivits tidigare i denna Integritetspolicy, och även i följande fall:

 1. Till samarbetspartners: Med företag eller verksamheter som ägs eller kontrolleras av oss, och internt inom företaget, för att kunna ge, och förbättra våra tjänster, i marknadsföringssyfte, och för reklam.
 2. Till tjänsteleverantörer och försäljare: Med marknadspartners, affärspartners och försäljare för att kunna ge, förbättra och personanpassa våra tjänster.
 3. För marknadsföring och reklam: Med marknadsförings- eller reklampartners i reklam- och marknadsföringssyfte, efter ditt medgivande till oss och till utomstående företag, inklusive leverantörer av sociala nätverk.
 4. För analyser och förbättringsarbete: Med vissa företag i syfte att analysera och förbättra våra tjänster.
 5. För att följa gällande lag, polismyndigheter, och för allmänhetens säkerhet: Med polismyndigheter, statliga myndigheter eller reglerande myndigheter, rättsliga institutioner eller andra auktoriserade utomstående för att efterfölja gällande lagar, reglementen, domstolsbeslut, eller andra juridiska skyldigheter samt för att hjälpa till vid utredningar, för att skydda och försvara våra rättigheter och vår egendom, eller för att skydda rättigheter och säkerhet för utomstående parter, för att hävda våra Användarvillkor, denna Integritetspolicy, på grund av avtal med utomstående samt för att bekämpa brott.

DEL 4 – TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART

I allmänhet kommer tredje part som anlitats av oss enbart samla in, använda och lämna ut dina uppgifter i den mån som är nödvändig för att de ska kunna utföra de tjänster som de tillhandahåller oss. Vissa tredje parter, så som betalningsportaler och andra transaktions- eller betalningsföretag måste uppfylla de säkerhetsstandarder som vi kräver av dem, exempelvis Betalkortsindustrins Datasäkerhetsstandard (PCI-DSS), vilket är en rad av säkerhetsregler designade för att säkerställa att alla som accepterar, hanterar, lagrar eller överför kreditkortsinformation upprätthåller en säker omgivning. Alla direkta betalningsportaler som vi använder oss av följer PCI-DSS som är en gemensam standard upprättad av Visa, MasterCard, American Express och Discover, för att främja säker handel med kort.

Även om vi inte sparar dina kortuppgifter kan sådana betalningsportaler, eller andra som hanterar transaktioner eller betalningar under PCI-DSS, komma att spara information om dina inköp så lång tid som krävs för att genomföra transaktionen, och därefter bara så länge som detta krävs enligt lag.

Dessa betalningsportaler, andra som hanterar betalningar och andra utomstående kan ha sina egna varianter av Integritetspolicyer gällande den information som vi måste förse dem med i samband med dina inköpsrelaterade transaktioner.

Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn gällande dessa utomstående förstag, så att du är medveten om hur din personliga information kommer hanteras av dessa.

Framför allt vill vi påminna dig om att vissa leverantörer kan vara placerade i, eller ha lokaler som är placerade i, ett annat lagrum än det där vi, eller du, befinner oss. Om du väljer att fortsätta med en transaktion som innefattar tjänster från en utomstående leverantör, kan din information lagras under de lagar som gäller i det område där tjänsteleverantören, eller dess lokaler, är placerade.

Så snart du lämnat vår webbplats eller omdirigeras till en utomstående webbplats eller applikation är du inte längre skyddad av denna Integritetspolicy eller vår webbplats Användaravtal.

DEL 5 – LÄNKAR

Du bör vara medveten om att denna Integritetspolicy inte gäller de företag som vi inte äger eller kontrollerar, eller personer som vi inte har anställda eller kontroll över. Vi erbjuder enbart dessa länkar för din bekvämlighets skull. Vi har ingen kontroll över, bevakar inte och har inget ansvar för tredje parts webbplatser, deras innehåll eller de varor eller tjänster som finns tillgängliga på dessa webbplatser. Vår Integritetspolicy gäller inte för dessa och information som du lämnar på dem lämnar du på egen risk. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn för alla tredje parters webbplatser som du interagerar med.

DEL 6 – SÄKERHET

För att skydda dina personuppgifter har vi vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder och följer industripraxis för att säkerställa att inget går förlorat, blir fel använt, ses, avslöjas, förändras eller förstörs.

Om du lämnar känsliga uppgifter, så som inloggningsuppgifter och kreditkortsinformation, kommer sådana uppgifter att krypteras med secure socket layer-tekniken (SSL) och lagras sedan med en AES-256 kryptering. Även om ingen metod av överföring över nätet eller för elektronisk lagring är 100 % säker, använder vi allmänt accepterade branschstandarder för att skydda dina personliga uppgifter.

DEL 7 – INTRÅNG

Om vi inte förhindras av gällande lag, kommer vi meddela dig så snart som det är möjligt under gällande omständigheter, dock aldrig senare än inom 72 timmar efter att vi upptäckt slumpmässig, otillåten eller kriminell förstörelse, förlust, förändring, avslöjande av eller tillgång till Personuppgifter där det finns hög risk för allvarlig inverkan på individens rättigheter och frihet. Sådana meddelanden ska innehålla: (a) en detaljerad beskrivning av Intrånget och (b) den typ av uppgifter som utsattes för Intrånget, vi kommer även infoga (i) namn och kontaktuppgifter till vår dataskyddsinspektör, eller annan kontaktperson där mer information om det inträffade kan inhämtas; (ii) en beskrivning av de möjliga konsekvenserna av Intrånget; (iii) en beskrivning av de åtgärder som vidtagits, eller som föreslås vidtas, av oss i relation till intrånget, inklusive när detta är lämpligt, åtgärder för att minska dess möjliga, negativa, effekter; och (iv) dessutom kommer detta meddelande, eller ett nytt meddelande så snart som sådan information kan inhämtas eller på annat sätt blivit tillgänglig, innehålla annan information som du kan behöva gällande Intrånget.

Vi kommer vidta omedelbara åtgärder för att undersöka Intrånget och kommer vidta rimliga ansträngningar i enlighet med industristandard för att minska effekterna av detta Intrång i enlighet med våra åtaganden här nedan, samt att i enlighet med din tidigare skriftliga överenskommelse försöka återhämta eller via annan åtgärd försöka åtgärda den skada som orsakats av Intrånget. Om vi inte måste, enligt gällande lag, kommer vi inte uppge eller publicera några rapporter, meddelanden, pressreleaser, eller liknande gällande något Intrång.

Vi kommer även rapportera dessa Intrång så som krävs enligt lag till relevant kontrollorgan inom 72 timmar, om möjligt, efter att vi uppmärksammat intrånget.

DEL 8 – GEOGRAFISK PLACERING

När personuppgifter med ursprung inom Europeiska Unionen hanteras utanför den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen, i ett territorium som inte påverkas av den Europeiska Kommissionen för att säkerställa en adekvat säkerhetsnivå i enlighet med Integritetsskyddslagen, kommer vi se till att överföringen genomförs i enlighet med DEL 6 här ovan.

Vi har datahanteringsöverenskommelser som säkerställer att alla relevanta direktiv efterföljs. All hantering genomförs i enlighet med de högsta säkerhetskraven.

DEL 9 – MYNDIGHETSÅLDER

Genom att använda webbplatsen medger du att du uppnått minst myndig ålder i ditt hemland eller hemstat, eller att du anses vara myndig i det land där du bor, eller att du gett ditt medgivande till att minderåriga får använda webbplatsen.

DEL 10 – FÖRÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst, så kontrollera denna med jämna mellanrum. Förändringar och klargöranden kommer att ske direkt efter att de lagts upp på webbplatsen. Om vi gör stora förändringar i denna policy kommer vi meddela dig detta direkt, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, som vi överlämnar den till andra. Fortsatt användning av webbplatsen efter att du informerats om detta betyder att du accepterat den reviderade Integritetspolicyn. Denna Integritetspolicy är en del av vårt Användaravtal.

Om Företaget köps upp eller slås samman med ett annat företag kan vi överlämna dina Personuppgifter till intressenter eller köpare, investerare eller efterträdare i anslutning till tänkt eller faktisk omorganisation av företaget, i anslutning till finansiering, försäljning eller transaktioner innefattade hela eller delar av vårt företag eller våra tillgångar, inklusive för att tillåta en företagsbesiktning innan beslut fattas om fortsatt transaktion, efter att försäkring givits om tillräckligt säker datahantering.

Boende inom Europeiska Ekonomiska Gemenskapen: Vår friskrivning är begränsad till situationer där vi är tillåtna att göra så, under gällande europeisk och internationell datalagstiftning och reglementen.

FRÅGOR OCH KONTAKTINFORAMTION

Om du vill: få tillgång till, rätta, dra tillbaka eller radera någon av de personliga uppgifter vi har om dig, om du vill lämna ett klagomål eller bara vill ha mer information kan du kontakta oss på support@trendytechmedia.com.

Vi har en ”Dataskyddsinspektör” som ansvarar för frågor gällande integritet och dataskydd. Denna ”Dataskyddsinspektör” kan nås på följande adress:

TVRadius Postbus 202, 6670AE Zetten, The Netherlands.